top of page

Das Festival

O festivalu

Vier Stunden und drei Minuten fährt man mit dem Railjet vom Wiener Hauptbahnhof zum Praha hlavní nádraží. Das sind 253 Kilometer und – wenn nicht gerade Corona ist – gibt es täglich etwa neunzehn Verbindungen. Aber obwohl unsere Hauptstädte sich so nah sind, bleibt vieles unbekannt und unentdeckt.

 

Unser Festival öffnet mit seinem interdisziplinären Programm Augen und Ohren für den Reichtum der tschechischen Kunst und Kultur. Als grenzübergreifende Plattform fördern wir die junge tschechische Kunstszene und ihre Vernetzung in Zentraleuropa sowie das Bewusstsein für die Notwendigkeit unseres nachbarschaftlichen Austausches. "Vienna meets Prague" leistet mit seinen Aktivitäten einen Beitrag zum Dialog zweier der vielfältigsten Städte Europas.  

Čtyři hodiny a tři minuty trvá cesta z vídeňského „Hauptbahnhof“ na pražské hlavní nádraží. To je přesně 253 kilometrů a když zrovna neřádí koronavirus, je v denní nabídce okolo devatenácti spojů. A ačkoliv nejsou obě dvě města od sebe příliš vzdálená, stále zůstává mnoho nepoznaného.

 

Náš festival chce svým rozmanitým programem nasměrovat návštěvníky k objevování české kultury a českého umění. Jako přeshraniční platforma podporujeme mladou českou uměleckou scénu a její přirozené zapojení do středoevropského kulturního prostoru a také poukazujeme na důležitost a nutnost mezinárodní sousedské spolupráce. „Vienna meets Prague“ se se svými aktivitami zapojuje do tohoto dialogu mezi oběma důležitými centry evropské kultury.

Über uns

O nás

Künstlerische Leitung

ANNA RENDL studierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und arbeitet seit vielen Jahren als Kulturmanagerin und freie Dramaturgin. Eigene Konzepte entwickelte sie u.a. in Zusammenarbeit mit dem Wiener Musikverein oder dem RSO Wien. Darüber hinaus betreut sie eine Vielzahl an künstlerischen Projekten. Als Obfrau des "Kulturverein Art is :" setzt sich Anna Rendl für die Förderung einer alternativen Kulturszene in Wien ein.  2020 gründete sie die Kulturinitiative "Vienna meets Prague" und widmet sie sich seither intensiv dem österreichisch-tschechischen Kulturaustausch.

Anna Rendl studovala na Univerzitě hudebních a dramatických umění ve Vídni a léta pracuje jako kulturní manažerka a nezávislá dramaturgyně. Vlastní koncepty představila například ve spolupráci s vídeňským Musikverein nebo s RSO Víděň. Mimoto se stará o několikero uměleckých projektů. Jako předsedkyně spolku Art is: se Anna zasazuje o podporu alternativní vídeňské kulturní scény. V roce 2020 založila festival „Vienna meets Prague“ a od té doby se velmi intenzivně věnuje česko-rakouské kulturní spolupráci.

LUDGER HAGEDORN ist Permanent Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) in Wien. Studium der Philosophie, Slawistik und Mathematik an der Freien Universität Berlin, Promotion an der Technischen Universität Berlin, 2005 bis 2009 Fellow der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, seit 2011 Leiter des Patočka-Archivs am IWM. Schwerpunkte: Geschichtsphilosophie, Politische Philosophie, Phänomenologie, Modernität und Säkularisierung.

Ludger Hagedorn je kmenový výzkumný pracovník na Institutu pro vědu o člověku (IWM) ve Vídni. Studoval filozofii, slavistiku a matematiku na Svobodné univerzitě v Berlíně, promoval na Technické univerzitě v Berlíně. Od roku 2005 do roku 2009 byl výzkumníkem Akademie věd České republiky, od roku 2011 vede archiv Jana Patočky v rámci Institutu IWM. Ve své práci se věnuje především filozofii dějin, politické filozofii, fenomenologii, modernitě a sekularizaci.

Kuratorin zeitgenössische Kunst

ANEŽKA JABŮRKOVÁ ist Kunsthistorikerin und Kuratorin lebt seit über zehn Jahren in Wien. In ihrem Berufsleben konzentriert sie sich auf die Intensivierung der kulturellen Beziehungen zwischen Österreich und der Tschechischen Republik. Sie hat zahlreiche Ausstellungen von beginnenden und etablierten zeitgenössischen Künstler*innen kuratiert. Ein grundlegender Bestandteil ihrer Projekte ist die Kunstvermittlung.

Kunsthistorička a kurátorka Anežka Jabůrková žije ve Vídni přes deset let. Ve své profesi se zaměřuje na užší kulturní propojení Rakouska a České republiky. Kurátorovala již mnoho výstav začínajících i předních současných výtvarníků. Nezbytnou součástí jejích projektů je zprostředkovaní umění.

bottom of page